Zaloguj się

Import towarów wrażliwych a obowiązek rejestracji przewozu w systemie SENT

Pewna firma importuje alkohol z różnych części świata, a następnie dystrybuuje go na rodzimym rynku. W najbliższym czasie firma planuje sprowadzać alkohol ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zgodnie z zapisami ustawy o monitorowaniu przewozów towarów wrażliwych towar ten trzeba będzie zgłosić do rejestru SENT. Kto powinien dokonać takiego zgłoszenia - dostawca alkoholu czy firma, która go kupuje?

Odpowiedź eksperta: Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów przedsiębiorcy oraz przewoźnicy zostali zobowiązani do dodatkowych działań mających na celu umożliwienie monitorowania przepływu towarów wrażliwych wchodzących jak i przemieszczających się po terytorium Polski.


Trzy kategorie przewozów towarów wrażliwych zostały objęte obowiązkiem zgłaszania ich do powstałego rejestru zgłoszeń prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (art. 4 ust. 1-3 ustawy). Są nimi:
1) dostawa towarów w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
2) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
3) eksport towarów w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.


W sytuacji importu towarów alkoholowych na terytorium Polski podmiotem zobowiązanym do dokonania zgłoszenia w systemie SENT jest importer. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 1 ustawy w przypadku przewozu towaru z terytorium państwa członkowskiego albo z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju podmiot odbierający jest zobowiązany - przed rozpoczęciem przewozu towaru na terytorium kraju - przesłać do rejestru zgłoszenie, uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia i przekazać ten numer przewoźnikowi. Podmiot wysyłający zatem nie uczestniczy w tym procesie, a jedynie zobowiązany jest do wysłania towaru podmiotowi odbierającemu go w Polsce.


Zgłoszenie takie, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy powinno zawierać:
1) dane podmiotu odbierającego obejmujące:
   a) imię i nazwisko albo nazwę,
   b) adres zamieszkania albo siedziby;
2) dane nadawcy towarów obejmujące:
   a) imię i nazwisko albo nazwę,
   b) adres zamieszkania albo siedziby;
3) numer identyfikacji podatkowej podmiotu odbierającego albo numer, za pomocą którego podmiot odbierający jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku od wartości dodanej;
4) w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług numer, za pomocą którego nadawca towarów jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej;
5) dane adresowe miejsca dostarczenia towaru;
6) dane dotyczące towaru będącego przedmiotem przewozu, w szczególności rodzaju towaru, pozycji CN lub podkategorii PKWiU, ilości, masy brutto lub objętości towaru.

 

Dodatkowo przewoźnik – obok podmiotu odbierającego – jest zobowiązany przed rozpoczęciem przewozu towaru na terytorium kraju uzupełnić zgłoszenie o:
1) dane przewoźnika obejmujące:
   a) imię i nazwisko albo nazwę,
   b) adres zamieszkania albo siedziby;
2) numer identyfikacji podatkowej przewoźnika albo numer, za pomocą którego przewoźnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku od wartości dodanej;
3) numery rejestracyjne środka transportu;
4) miejsce i datę rozpoczęcia przewozu na terytorium kraju;
5) planowaną datę zakończenia przewozu towaru;
6) numer zezwolenia, zaświadczenia lub licencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, o ile są wymagane;
7) numer dokumentu przewozowego towarzyszącego przewożonemu towarowi (art. 6 ust. 3 ustawy).

Następnie podmiot odbierający uzupełnia zgłoszenie o informację o odbiorze towaru, nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu dostarczenia towaru (art. 6 ust. 4 ustawy).

 

Podstawa prawna:

•   Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów


Stan prawny publikacji (data):2017-06-03

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 03 lipiec 2017 13:06
Anna Żurawiecka

Redaktor naczelna portalu www.prawoilogistyka.pl, prawnik i politolog. Posiada uprawnienia agenta celnego. Zawodowo związana z logistyką oraz Trade Compliance. Posiada profesjonalne doświadczenie zdobyte w wielu czołowych międzynarodowych firmach z branży FMCG, farmaceutycznej i motoryzacyjnej. Absolwentka Szkoły Prawa Hiszpańskiego przy Uniwersytecie w Walencji oraz Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów.


Porady prawne są dostarczane przez ekspertów portalu www.prawoilogistyka.pl, którzy specjalizują się w prawie przewozowym, prawnych aspektach obrotu z zagranicą i prawa celnego, w tym trade compliance i compliance w transporcie.

Zaloguj się by skomentować