Zaloguj się

produkt konsumpcyjny

consumer product

Produkt zaspokajający potrzeby indywidualne nabywców (konsumentów).