Zaloguj się

prognozowanie

forecasting

Sformalizowane, naukowe przewidywanie przyszłości, na podstawie danych historycznych i w oparciu o ściśle określone procedury i algorytmy.