Zaloguj się

cykl operacji

lot operation cycle time

Okres od rozpoczęcia przygotowania stanowiska do zakończenia wykonywania danej partii na stanowisku, obejmujący czas na przygotowanie stanowiska, wykonanie operacji oraz uprzątnięcie stanowiska.
Strony internetowe