Zaloguj się

cykl operacji

lot operation cycle time

Okres od rozpoczęcia przygotowania stanowiska do zakończenia wykonywania danej partii na stanowisku, obejmujący czas na przygotowanie stanowiska, wykonanie operacji oraz uprzątnięcie stanowiska.