Zaloguj się

stan zapasów

stock level

Ilość lub wartość zapasów znajdujących się w magazynie w określonym czasie.