Zaloguj się

sterowanie produkcją

production control

1. Sterowanie procesem produkcyjnym i związanym znim przepływem materiałów
i informacji w taki sposób, aby zamawianie materiałów, uruchamianie zleceń produkcyjnych oraz dostawa wyrobów przebiegała zgodnie z planem produkcji (w systemach MRP - zgodnie z głównym harmonogramem produkcji). Sterowanie produkcją obejmuje: planowanie obciążeń, wyznaczanie terminów rozpoczęcia i zakończenia wyrobów i operacji, przydział operacji do stanowisk, kontrolę postępu prac sprawdzanie wykorzystania czasu pracy pracowników i maszyn oraz podejmowanie działań korekcyjnych.
2. Automatyczne sterowanie procesami produkcji.