Zaloguj się

jednostka produkcyjna

production centre

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za działania techniczne i ekonomiczne związane z produkcją określonych wyrobów oraz za sterowanie przebiegiem ich produkcji.