Zaloguj się

sterowanie zapasami

stock control

Działalność obejmująca określanie norm zapasów, ewidencję i analizę zapasów.