Zaloguj się

strumień przepływu

pipeline section

Dająca się wyróżnić fizycznie część strumienia dóbr zlokalizowana między dwoma punktami kontrolnymi.