Zaloguj się

system zamawiania

order point system

Sposób wyznaczania momentu składania zamówienia ijego wielkości dla wyrobów cechujących się zapotrzebowaniem niezależnym na podstawie określonych parametrów (poziom zapasu, termin złożenia zamówienia, wielkość zamówienia). Parametry te w systemie zamawiania mogą być stałe lub zmienne. Przykładem systemów zamawiania ze zmiennymi terminami składania zamówień są systemy BQ i BS. Stałymi terminami składania zamówień charakteryzują się systemy sQ, sS, sT. Zob. zapotrzebowanie niezależne.