Zaloguj się

szerokość symbolu

symbol width

Zob. długość symbolu.