Zaloguj się

czas przygotowawczo-zakończeniowy

set-up time

Czas potrzebny na przygotowanie stanowiska do wykonania operacji i jego uprzątnięcie po jej zakończeniu.