Zaloguj się

czas zakończeniowy

teardown time

Czas potrzebny na zdemontowanie oprzyrządowania i oczyszczenie stanowiska po zakończeniu operacji. Jest on najczęściej włączany do czasu przygotowawczo-zakończeniowego. Zob. czas przygotowawczo-zakończeniowy.