Zaloguj się

trasa

route

1. Droga, jaką należy przebyć od punktu startu do punktu przeznaczenia.
2. Droga, którą transportuje się (zamierza się transportować) towary.