Zaloguj się

wydanie magazynowe

warehouse issue

Fizyczne czynności związane z wydaniem z magazynu dóbr materialnych dla ustalonego odbiorcy wraz z potwierdzeniem przez wydającego i odbierającego przekazanych dóbr.