Zaloguj się

wyrób finalny

finished product

Wyrób, który może być sprzedany lub może równocześnie być materiałem potrzebnym do wykonania innego wyrobu.