Zaloguj się

dobra konsumpcyjne

consumer goods

Towary przeznaczone do użytku przez klientów finalnych lub gospodarstwa domowe.