Zaloguj się

zgodność

conformity

Spełnienie przez produkt, proces lub usługę wszystkich wyszczególnionych wymagań.