Zaloguj się

zobowiązanie

commitment

Wiążąca i zawierająca odpowiednie szczegóły umowa pomiędzy dwoma stronami, z których jedna ma dostarczyć, a druga przyjąć pewną ilość towarów w określonym terminie.