Zaloguj się

popyt

demand

Zapotrzebowanie na towary i/lub usługi, jakie zgodnie z zobowiązaniami dostawcy powinny być dostarczone w określonym terminie.