Zaloguj się

dostawca zewnętrzny

external supplier

Dostawca nie należący do firmy. Inna nazwa: sprzedający (vendor).