Zaloguj się

dystrybucja

distribution

Ogół czynności zapewniających klientowi dostępność dóbr w wymaganej jakości, ilości, miejscu i terminie.
Strony internetowe