Zaloguj się

miejsce załadunku

loading location

Miejsce, w którym załadowuje się towary. Inna nazwa: miejsce ładowania.