Zaloguj się

piętrzenie

stacking

Układanie zapasów jedne na drugich (w stosach lub gniazdach regałowych).
Strony internetowe