Zaloguj się

plan dostaw

delivery plan

Zatwierdzony przez służbę handlową oraz służbę produkcji plan zawierający ilości wyrobów finalnych przeznaczonych do dostawy w określonych okresach.