Zaloguj się

planowanie przedsięwzięcia

project planning

Planowanie reguł, etapów i terminów realizacji poszczególnych etapów i całości przedsięwzięcia.