Zaloguj się

podzespół

assembled part, sub-assembly

Wyrób złożony będący elementem innego wyrobu o wyższej złożoności.