Zaloguj się

struktura wyrobu

bill of material

Zestawienie wszystkich zespołów, podzespołów, części i materiałów składających się na konkretny wyrób z określeniem relacji pomiędzy nimi i ilości koniecznych do wykonania jednej sztuki wyrobu. Struktura wyrobu opisywana może być na różne sposoby dobierane ze względu na cel jej opracowania.