Zaloguj się

powierzchnia składowania

warehouse cubage

Powierzchnia faktycznie zajmowana przez składowane zapasy.
Strony internetowe