Zaloguj się

ciąg elementów

string of elements

Fragment danych o zdefiniowanej strukturze i znaczeniu, zawierający część identyfikacyjną (prefiks lub Identyfikator Zastosowania) oraz część danych, przedstawiony w nośniku danych uznanym przez GS1.