Zaloguj się

wskaźnik

indicator

Cyfra służąca do uzupełnienia numeru identyfikacyjnego lub rozszerzania znaczenia danego ciągu elementów, np. w globalnym numerze GTIN-14.