logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
planowanie dostaw natychmiastowych

call-off planning

Opracowywanie, wspólnie przez dostawcę i odbiorcę, planu dostaw w ramach długoterminowej umowy dostawy. Obejmuje wyznaczanie terminów, w jakich zlecenia dostaw natychmiastowych będą składane i realizowane, oraz wielkości dostaw w określonych terminach.
wspólne zarządzanie zapasami

Co-Managed Inventory - CMI

Dostawcy i odbiorcy wspólnie redukują poziom zapasów, utrzymując i rozwijając dostępność produktów w łańcuchu dostaw. Partnerzy handlowi wymieniają oraz omawiają prognozy sprzedaży oraz plany promocyjne w celu precyzyjnego określenia poziomu zapasu w centrum dystrybucyjnym odbiorcy.
efektywne uzupełnianie

efficient replenishment

Sposób uzupełniania zapasów stosowany w ECR, przy którym dostawcy i odbiorcy wspólnie dążą do zapewnienia odpowiedniego produktu, w odpowiednim miejscu, czasie i ilości w najbardziej efektywny sposób.
łańcuch dostaw

supply chain

1. Jako proces - sekwencja zdarzeń w przemieszczaniu dóbr, zwiększającą ich wartość.
2. Jako struktura (organizacja) - grupa przedsiębiorstw realizująca wspólnie działania niezbędne do zaspokojenia popytu na określone produkty w całym łańcuchu przepływu dóbr - od pozyskiwania surowców do dostaw do ostatecznego odbiorcy. Działaniami tymi mogą być: rozwój, produkcja, sprzedaż, serwis, zaopatrzenie, dystrybucja, zarządzanie zasobami, działania wspierające.
standardy EPCglobal

EPCglobal Standards

Specyfikacje dla interfejsu oprogramowania i sprzętu, poprzez które współdziałają elemen­ty struktury EPCglobal. Standardy EPCglobal są wdrażane wspólnie z podstawowymi usługami EPCglobal i systemami rozwijanymi przez firmy będące Użytkownikami Końco­wymi i ich Partnerami Rozwiązań.
struktura technologiczna

functional layout

Taki sposób zagospodarowania powierzchni przedsiębiorstwa, w którym stanowiska wykonujące identyczne fazy procesu lub grupy operacji ustawiane są wspólnie. Jest charakterystyczna dla przedsiębiorstw o produkcji jednostkowej lub małoseryjnej.
wspólne zarządzanie relacjami z klientami

Collaborative Consumer Relationship Management - C-CRM, CCRM

1. Kompleksowa strategia zarządzania stroną popytową ECR, w której producenci i detaliści wspólnie rozpoznają i wartościują indywidualne potrzeby klientów/nabywców
i dostosowują do nich swoje oferty.
2. Adaptacja strategii CRM do wymagań i specyfiki rynku dóbr konsumpcyjnych częstego zakupu (FMCG).

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Zapisz się do newslettera

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj