Zaloguj się

Konferencja TRANSLOG po raz szósty

VI Międzynarodowa Konferencja Transportowa TRANSLOG

21-22 września 2006, Warszawa

„Liberalizacja i deregulacja transportu w Unii Europejskiej. Oczekiwania i doświadczenia” to hasło przewodnie VI edycji Międzynarodowej Konferencji Transportowej TRANSLOG, która odbędzie się 21-22 września 2006 w Hotelu Jan III Sobieski w Warszawie. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Jacques Barrot, Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Komisarz Transportu oraz Jerzy Polaczek, Minister Transportu Rzeczpospolitej Polskiej. Patronat naukowy natomiast sprawują wspólnie Rektor Szkoły Głównej Handlowej - prof. zw. dr hab. Adam Budnikowski oraz Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego - prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyński. Pomysłodawcami i współorganizatorami merytorycznymi tego prestiżowego wydarzenia są: Katedra Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wzorem lat ubiegłych, do udziału w Konferencji zaproszono zarówno teoretyków, jak i praktyków rynku usług transportowych oraz przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, dając wszystkim zainteresowanym możliwość wymiany poglądów na temat tak ważnego sektora gospodarki, jakim jest transport. Podczas konferencji przewidziano dyskusje w ramach następujących grup panelowych:

1) Koncepcja liberalizacji i deregulacji. Koncepcje i poglądy (moderator - prof. dr hab. Jan Burnewicz):

 • Koncepcja liberalizacji transportu.
 • Liberalizacja jako instrument kreowania nowych szans rozwoju transportu w Europie.
 • Globalizacja, liberalizacja, konkurencyjność w transporcie.
 • Przydatność i użyteczność deregulacji jako instrumentu podnoszenia konkurencyjności.

2) Oczekiwania i doświadczenia Europy w liberalizacji i deregulacji w gałęziach transportu (moderator - prof. dr hab. Bogusław Liberadzki):

 • Liberalizacja i deregulacja a obowiązek świadczenia usługi publicznej.
 • Zliberalizowane otoczenie transportu oraz wzrost i rozwój transportu w Europie.
 • Narzędzia i efekty liberalizacji rynku lotniczego.
 • Instrumenty i efekty liberalizacji w transporcie drogowym.
 • Liberalizacja - stymulator czy hamulec rynku usług transportu kombinowanego i multimodalnego.
 • Liberalizacja w żegludze i portach morskich.
 • Pakiety liberalizacyjne i deregulacyjne w transporcie kolejowym.

3) Zalecenia i wnioski (moderator - prof. dr hab. Józef Perenc i prof. dr hab. Elżbieta Załoga):

 • Wpływ liberalizacji i deregulacji na rynek usług logistycznych spedycyjnych.
 • Liberalizacja i deregulacja w koncepcji polityki transportowej Unii Europejskiej oraz krajów członkowskich.

Tegoroczne spotkanie organizowane jest z okazji obchodów dwóch jubileuszy. Pierwszy z nich to 100-lecie Szkoły Głównej Handlowej, która jest najstarszą i dysponująca najliczniejszą kadrą naukową uczelnią ekonomiczną w kraju. Drugim jubileuszem jest 100-lecie urodzin prof. Mariana Madeyskiego - twórcy nowoczesnej szkoły transportowej.

Ze swą pięcioletnią tradycją, popartą wysokim poziomem merytorycznym, TRANSLOG wpisał się w kalendarz najważniejszych konferencji z teorii transportu organizowanych przez środowiska naukowe w Polsce.

Szczegółowe informacje na temat imprezy i zasad uczestnictwa w niej znajdują się w serwisie internetowym: www.translog2006.pl.
Ostatnio zmieniany w środa, 16 sierpień 2006 13:34
Zaloguj się by skomentować