Zaloguj się

Indeks Logistyczny Rynków Wschodzących Agility - Czy rok 2020 będzie rokiem recesji w branży logistycznej?

  •  oprac. IW
  • Kategoria: Logistyka
Indeks Logistyczny Rynków Wschodzących Agility - Czy rok 2020 będzie rokiem recesji w branży logistycznej? Fot. Agility Logistics

Branża logistyczna spowalnia, a rok 2020 przyniesie recesję - takie wnioski płyną z Indeksu Logistycznego Rynków Wschodzących Agility na rok 2020, przygotowanego w oparciu o ankietę, w której uczestniczyło 780 respondentów z całego świata. Na sytuację wpływa: presja na obniżenie obrotów handlowych, niepewna perspektywa wzrostu i tarcia na linii USA - Chiny.

Indeks Rynków Wschodzących Agility na rok 2020 (Agility Emerging Markets Logistics Index 2020) ocenia 50 krajów pod względem czynników atrakcyjnych z perspektywy operatorów logistycznych, firm spedycyjnych, armatorów, linii lotniczych oraz dystrybutorów.
64 proc. spośród przebadanych ekspertów z branży logistycznej dostrzega wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia recesji w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Tylko 12 proc. z nich uważa, że jest ono niewielkie. Większość przebadanych menedżerów wierzy jednak, że ich przedsiębiorstwa przetrwają turbulencje w relacjach handlowych między dwiema największymi światowymi gospodarkami. 70 proc. firm prowadzących działalność i inwestujących na rynku chińskim twierdzi, że tu pozostaną i nie zmienią planów, mimo trwającej wojny handlowej między Chinami a USA. W razie przymusu zmiany miejsca zaopatrzenia lub przeniesienia produkcji z Chin deklarują wybór Wietnamu lub Indii. Według respondentów największym ograniczeniem dla dalszego wzrostu na rynkach wschodzących będą istniejące bariery handlowe.

- Obawy o możliwość wystąpienia recesji należy traktować poważnie, szczególnie ze względu na potencjalne konsekwencje epidemii koronawirusa - uważa Essa Al-Saleh, CEO Agility Global Logistics. - Pozytywnym sygnałem natomiast jest to, że większość gospodarek rynków wschodzących poradziła sobie z licznymi problemami, takimi jak: niepokoje polityczne i społeczne, problemy strukturalne, a nawet międzynarodowe sankcje, jednocześnie unikając poważniejszych strat w ubiegłym roku.

Indeks Logistyczny Rynków Wschodzących na rok 2020 - wyniki rankingu i ankiety
10 najwyżej notowanych rynków wschodzących w 2020 roku to: Chiny, Indie, Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA), Indonezja, Malezja, Arabia Saudyjska, Katar, Meksyk, Tajlandia i Turcja. W zakresie logistyki wewnętrznej najwyższe pozycje zajęły: Chiny, Indie oraz Indonezja. W logistyce międzynarodowej na czele stoją: Chiny, Indie i Meksyk. Najlepszymi fundamentami biznesowymi cechują się: Zjednoczone Emiraty Arabskie, Malezja i Arabia Saudyjska.
Chiny i Indie, ze względu na wielkość i znaczenie jako międzynarodowe i krajowe rynki logistyczne, mimo że stoją na czele rankingu, pozostają w tyle za mniejszymi konkurentami w obszarze podstaw działalności biznesowej. Kategoria ta klasyfikuje kraje, biorąc pod uwagę: otoczenie regulacyjne, dynamikę kredytów i zadłużenia, egzekwowanie umów, zabezpieczenia antykorupcyjne, stabilność cen oraz dostęp do rynku. Chiny zajęły tu 8, a Indie 18 miejsce.
Najsilniejsze klastry rynków wschodzących znajdują się w Zatoce Perskiej i Azji Południowo-Wschodniej, dzięki sprzyjającym warunkom prowadzenia biznesu oraz najważniejszym atutom - bogactwu energetycznemu krajów Zatoki i mocom produkcyjnym Azji Południowo-Wschodniej, co przyciąga firmy logistyczne. Spośród krajów rejonu Zatoki Perskiej - ZEA (3), Arabia Saudyjska (6), Katar (7), Oman (14), Bahrajn (15) i Kuwejt (19) znalazły się wśród najbardziej przyjaznych dla biznesu rynków wschodzących. Jeśli chodzi o rejon Azji Południowo-Wschodniej, najwyżej notowane są: Indonezja (4), Malezja (5),Tajlandia (9) i Wietnam (11). Indie uznano za kraj o największym potencjale, większym od Chin, które znalazły się na 2. miejscu.
Kilka znaczących zmian dostrzeżono także w obszarze najlepszych warunków prowadzenia biznesu - Egipt poprawił wyniki o 10 pozycji, plasując się na 17 miejscu, podobnie jak Ukraina, która znalazła się na miejscu 27. Z kolei Ghana spadła o 13 pozycji na 32 miejsce, a Iran o 12 pozycji na miejsce 38.
42 proc. ankietowanych uważa, że przedłużający się impas w relacjach handlowych USA - Chiny może być korzystny dla państw Azji Południowo-Wschodniej, stanowiących alternatywne dla Chin źródło zaopatrzenia i miejsce produkcji. To jednak spadek, w porównaniu z 56 proc. pytanych, którzy wyrazili podobną opinię w ubiegłym roku. Egipt, mimo niepokojów społecznych w 2019 roku, zanotował wzrosty wszystkich wskaźników. W ogólnym indeksie awansował o 6 pozycji (miejsce 20), o 10 pozycji w kategorii podstaw działalności biznesowej (17), o 6 w kategorii możliwości wewnętrznych (13). Za kraje o najniższym potencjale logistycznym w 2020 roku uznano: Syrię, Iran, Wenezuelę, Irak oraz Libię. Pięć największych centrów logistycznych (“megacity”) na rynkach wschodzących to: Szanghaj, New Delhi, Sao Paulo, Dżakarta i Mexico City. Aglomeracje miejskie o populacji przekraczającej 10 milionów, wymagają złożonych operacji logistycznych na dużą skalę, tak by zapewnić im odpowiednie funkcjonowanie i możliwości wymiany handlowej.

Bariery i perspektywy rozwoju rynków wschodzących
Zdaniem ekspertów z branży logistycznej, biorących udział w ankiecie, trzy najważniejsze czynniki utrudniające małym firmom dostęp do rynków światowych to biurokracja w handlu (17 proc.), niestabilność rządów/granic (14 proc.) i brak możliwości konkurowania z większymi przedsiębiorstwami (14 proc).
Mimo przekonania o nadchodzącej recesji, w 2019 rynki wschodzące odnotowały wzrost na poziomie 3,7 proc., zaś w 2020 roku, według przewidywań MFW, ma on wynieść nawet 4,4 proc. Jeśli chodzi o czynniki napędzające rozwój rynków wschodzących, to 23 proc. uczestników badania wskazała na modernizację systemów i procesów celnych, 18 proc. na większy dostęp do Internetu, 16 proc. na modernizację systemów logistycznych (WMS, TMS, itp.), zaś 15 proc. na coraz powszechniejsze wykorzystanie systemów płatności internetowych.
Najważniejszym czynnikiem, który pozwoli w przyszłości utrzymać i zwiększać wzrost w obszarze logistyki, będzie według ankietowanych obsługa handlu internetowego. Jej znaczenie będzie istotniejsze niż dostawy krajowe czy międzynarodowe przesyłki ekspresowe.

- W tym roku po raz pierwszy do udziału w ankiecie Indeksu Logistycznego dla Rynków Wschodzących Agility zaprosiliśmy menedżerów z Polski. Wielu z naszych klientów działa na tych rynkach. Chcieliśmy więc, aby podzielili się swoim doświadczeniem i obserwacjami. Od wielu już lat śledzimy wyniki Indeksu, wskazujące kierunki, w jakich podąża światowa gospodarka. Jesteśmy globalnym operatorem logistycznym, więc dla nas są to ważne wskazówki, dzięki którym lepiej dostosować ofertę do zmieniających się warunków rynkowych i łańcuchów dostaw - mówi Karolina Gasińska-Byczkowska, country manager Agility Logistics w Polsce.

Indeks Logistyczny Agility dla Rynków Wschodzących na rok 2020 jest dorocznym przeglądem nastrojów panujących w branży, połączonym z rankingiem 50 czołowych rynków wschodzących na świecie. Indeks pozwala ocenić ich konkurencyjność w oparciu o krajowe i międzynarodowe znaczenie logistyczne oraz ogólne fundamenty biznesowe rynku.
Indeks Logistyczny Agility dla Rynków Wschodzących na rok 2020 dostępny jest na: www.agility.com/2020index.

Źródło: Agility Logistics

O innych raportach czytaj także:
- Urząd Transportu Kolejowego podsumował ubiegły rok na rynku przewozów kolejowych - wyniki są optymistyczne
- Kierowcy w Polsce zarabiają więcej

Ostatnio zmieniany w wtorek, 18 luty 2020 11:15
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe