Zaloguj się

Autonomiczny transport przyszłości

Autonomiczny transport przyszłości Fot. Pixabay

Eksperci z Polskiego Instytutu Ekonomicznego oraz Ministerstwa Infrastruktury opracowali raport "Autonomiczny Transport Przyszłości". Dokument wskazuje na najważniejsze składniki nowej wizji transportu w świetle dynamicznych zmian w branży transportowej oraz rozwoju technologii.

Opracowanie powstało w kontekście problemów gospodarki w czasie epidemii koronawirusa i omawia stan obecny i przyszłość zastosowania technologii w transporcie oraz rozwój transportu autonomicznego.

Kluczowe wnioski raportu
Autonomiczny transport nie jest już futurystyczną wizją, ale tworząca się obecnie rzeczywistością. Przykładem mogą być: automatyczne systemy metra, shuttle-busy czy drony. W ślad za rozwojem technologii postępują coraz większe inwestycje w przedsięwzięcia autonomiczne. Już teraz w sprzedaży dostępne są auta o 2. poziomie autonomii wyposażone w zaawansowane systemy wspomagania kierowcy. Trwają również prace nad pojazdami w pełni autonomicznymi. W Polsce najbardziej intensywny postęp w obszarze transportu autonomicznego dotyczy dronów. W 2018 r. na terenie Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej powstał Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów - wspólna inicjatywa rządu i metropolii na rzecz rozwoju miejskiego transportu dronowego, w tym także transportu autonomicznego. Realizowany jest także rządowy projekt badawczy dotyczący pojazdów autonomicznych. Autonomiczny transport opiera się na czujnikach analizujących otoczenie, a ruch pojazdów autonomicznych oparty jest na ciągłej komunikacji pojazd-pojazd (przy wykorzystaniu systemu ITS-G5 opartym na standardzie Wi-Fi lub C-V2X opartym na sieci komórkowej 4G lub 5G) oraz pojazd-infrastruktura. Rozwój autonomicznego transportu drogowego będzie wymagał wyposażenia infrastruktury oraz ochrony przed cyberzagrożeniami. Niezbędne będzie także stworzenie odpowiednich przepisów regulujących kwestię odpowiedzialności i zasad wspólnego korzystania z infrastruktury transportowej.

Korzyści z automatyzacji
Automatyzacja może być odpowiedzią na problemy związane z brakiem kierowców i stanowić źródło oszczędności. Na oszczędności wpłynie na pewno  poprawa bezpieczeństwa drogowego związana z ograniczeniem lub wyeliminowaniem wypadków spowodowanych przez czynnik ludzki. Całkowita automatyzacja mogłaby przynieść nawet 51 mld PLN oszczędności z tytułu uratowanego życia i zdrowia uczestników ruchu. Sama automatyzacja transportu ciężarowego może pozwolić na oszczędność 3,6-4,9 mld PLN z tytułu poprawy bezpieczeństwa drogowego. Transport autonomiczny może przynieść oszczędności w zakresie zużycia paliwa (lub energii w przypadku pojazdów elektrycznych). Przekłada się to oczywiście na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Łączne oszczędności dla branży logistycznej z tytułu niższych kosztów pracy oraz kosztów paliwa mogą wynieść nawet 2,4 mld PLN rocznie.

Eksperci z Ministerstwa Infrastruktury i Polskiego Instytutu Ekonomicznego uważają, że przyspieszenie rozwoju technologii transportowych w Polsce, w tym autonomicznych, nastąpi dzięki inwestycjom realizowanym w związku z Centralnym Portem Komunikacyjnym.

- Pewne jest, że Centralny Port Komunikacyjny będzie bodźcem dla gospodarki w trakcie spodziewanego spowolnienia, będącego wynikiem pandemii. Tak duża inwestycja publiczna to panaceum na ewentualną dekoniunkturę. Równocześnie CPK to miejsce integracji technologii różnego kalibru. Ta inwestycja będzie budować i rozwijać zdolność wytwarzania nowych technologii w oparciu o krajowy potencjał naukowy i produkcyjny. CPK to projekt, dzięki któremu polska myśl technologiczna i rodzime technologie, także te będące teraz na wczesnym etapie rozwoju, znajdą zastosowanie. Przykładem może być infrastruktura do zarządzania ruchem bezzałogowych statków powietrznych, już teraz z powodzeniem wdrażana w strefach kontrolowanych lotnisk, czy transport ostatniej mili z wykorzystaniem dronów. W przypadku BSP nie należy odkładać inwestycji w czasie, wręcz przeciwnie: powinny one zostać zintensyfikowane - powiedział wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK, Marcin Horała.

W ramach CPK powstanie: lotnisko przesiadkowe między Warszawą i Łodzią, obsługujące w pierwszym etapie do 45 mln pasażerów rocznie oraz inwestycje kolejowe umożliwiające przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

- Przed nami przygotowanie do przyspieszonej implementacji nowych technologii. Dobra organizacja tego procesu i jego skuteczność będzie decydowała o przyszłości polskiego ekosystemu technologicznego. Technologie transportowe przechodzą transformację związaną z digitalizacją i autonomizacją. W tym obszarze mamy ogromny potencjał, co potwierdzają doświadczenia z rozwojem środowiska technologicznego dla automatyzacji zarządzania przestrzenią powietrzną. CPK będzie odbiorcą wielu rozwiązań, które są teraz testowane - podkreśla pełnomocnik ministra infrastruktury ds. bezzałogowych statków powietrznych i programu Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów, Małgorzata Darowska.

Nie wiadomo, jaki zakres transportu zostanie zautomatyzowany. Rozwiązania autonomiczne będą wprowadzane stopniowo do transportu drogowego, kolejowego, morskiego i lotniczego. W najbliższych latach będą prowadzone działania nad opracowaniem polityki rozwojowej w dziedzinie transportu i wyboru rozwiązań technicznych.

CAŁY RAPORT

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

O automatyzacji pisaliśmy więcej w czasopiśmie Logistyka 1/2020.
E-wydanie czasopisma jest dostępne w naszej ofercie!

Ostatnio zmieniany w niedziela, 10 maj 2020 13:15
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe