Zaloguj się

Polska cyfrowa rewolucja w obsłudze dronów

Polska cyfrowa rewolucja w obsłudze dronów Fot. Maciej Włodarczyk

Startuje, wart niemal 61,5 mln zł, projekt "Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych".

Polska, jako jeden z pierwszych krajów na świecie, uregulowała rynek bezzałogowych statków powietrznych i jest liderem technologii dronowych. Kolejnym dużym krokiem Polski na drodze do rozwoju obsługi lotów dronami będzie projekt "Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych", realizowany przez trzy państwowe instytucje: Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz Polską Agencję Żeglugi Powietrznej - twórcę pierwszego w Europie wdrożonego operacyjnie systemu do koordynacji operacji bezzałogowych statków powietrznych i lidera projektu.
Celem przedsięwzięcia jest masowe udostępnianie zainteresowanym podmiotom usług elektronicznych, które pozwalają na sprawne i bezpieczne wykonywanie lotów dronami. Efektem projektu ma być rozwój rozwiązań cyfrowych i teleinformatycznych dla branży, w tym usprawnienie procesu zakładania i prowadzenia tej działalności. Pozytywnie oceniony projekt otrzyma 51 391 979,03 zł wsparcia ze środków UE.

- Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań dla szeroko pojętego rynku dronów stanowi, obok działalności nawigacyjnej, najważniejszy obszar działań PAŻP. Realizacja projektu przyniesie korzyści dla całego kraju i ułatwi korzystanie i dostęp do rynku bezzałogowych statków powietrznych w Polsce. To wielki sukces, a zarazem olbrzymia szansa dla PAŻP, która kładzie bardzo duży nacisk na rozwój i szerokie udostępnianie nowych technologii, w tym rozwiązań przeznaczonych dla lotnictwa bezzałogowego - powiedział Janusz Janiszewski, prezes PAŻP.

Środki pozyskane dla projektu będą przeznaczone przede wszystkim na dalszy rozwój narzędzi umożliwiających obsługę zaawansowanych lotów bezzałogowych statków powietrznych na masową skalę, optymalizację i cyfryzację procesów koniecznych dla bezpiecznego wykonywania lotów BSP - począwszy od rejestracji, certyfikacji, wydawania licencji i udostępniania szkoleń online oraz na rozwiązania wspierające proces analizy ryzyka operacji BSP.
Z osiągnięć projektu skorzystają wszystkie podmioty, które chcą funkcjonować w segmencie operacji bezzałogowych - służby porządkowe, osoby fizyczne i podmioty gospodarcze. Drony mogą mieć zastosowanie w wielu dziedzinach, np. w fotografii, transporcie, zapewnieniu bezpieczeństwa. Projekt przyczyni się do rozwoju rozwiązań cyfrowych i teleinformatycznych i pozwoli na wykorzystanie lotnictwa bezzałogowego w jeszcze szerszym zakresie. Usprawni również prowadzenie procesów szkoleniowych i administracyjnych. W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej służby porządku publicznego mogą liczyć na pomoc operatorów dronów.

- W ramach projektu planowana jest wysokopoziomowa optymalizacja procesu obsługi podmiotów działających na rynku BSP wraz z usprawnieniem działalności gospodarczej prowadzonej w tej branży poprzez wdrożenie elektronicznych usług dla operatorów BSP, przedsiębiorców oraz obywateli. Dzięki dotacji będziemy mogli dalej podążać w kierunku wdrażania nowoczesnych rozwiązań, przyczyniając się jako Agencja do rozwijania sektora usług bezzałogowych w naszym kraju - dodaje Filip Sosin, główny specjalista ds. UTM / U-Space, kierownik programu U-Space w PAŻP.

Projekt "Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (oś II: E-administracja i otwarty urząd, działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, nr naboru POPC.02.01.00-IP.01-00-013/19) zakończy się w 2023 roku.

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

O dronach czytaj także:
- UPS FLIGHT FORWARD i CVS na Florydzie
- Drony w polskiej służbie medycznej
- Polska Agencja Żeglugi Powietrznej uruchomiła pierwszy w Europie system do koordynacji lotów dronów

Ostatnio zmieniany w środa, 13 maj 2020 15:49
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe