Zaloguj się

Łukasiewicz dla rozwoju Miejskiej Mobilności Powietrznej

Łukasiewicz dla rozwoju Miejskiej Mobilności Powietrznej Fot. Sieć Badawcza Łukasiewicz

Rusza projekt "Acceptance, Safety and Sustainability Recommendations for Efficient Deployment of Urban Air Mobility" dotyczący wdrażania operacji bezzałogowych na obszarze aglomeracji miejskich.

Z początkiem roku 2021 r. rozpoczną się prace nad zdefiniowaniem pakietu rekomendacji gwarantujących powszechną akceptację, bezpieczeństwo użytkowania oraz zrównoważony i zintegrowany transport przy pomocy dronów nad obszarami zurbanizowanymi. W procesie tym weźmie udział Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa, pełniąc jednocześnie funkcję koordynatora zadań mających na celu określenie przyszłych scenariuszy rozwoju Miejskiej Mobilności Powietrznej oraz zdefiniowanie standardów i rekomendacji dotyczących wdrażania operacji bezzałogowych na obszarze aglomeracji miejskich.

- Proces integracji miejskiej mobilności pionowej wymagać będzie szeregu zmian w sposobie zarządzania transportem publicznym, w logistyce operacji oraz dodatkowej infrastruktury. Regionalne i lokalne jednostki samorządu terytorialnego staną przed takimi zagadnieniami, jak: sposoby finansowania, planowania, sposoby realizacji operacji, zapewnienie bezpieczeństwa operacji, poziomu emisji czy poziomu akceptowalności proponowanych rozwiązań przez mieszkańców. W obliczu tak wielu wyzwań konieczne jest wsparcie miast w procesie uruchamiania operacji bezzałogowych oraz ich integracji z miejskimi systemami transportu od strony technologicznej, stąd zaangażowanie Łukasiewicza w projekt ASSURED - UAM - wyjaśniał wiceprezes Łukasiewicza, Marcin Kraska podczas odbywającego się w Katowicach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Sieć Badawczą Łukasiewicz reprezentują w projekcie: Zakład Systemów Transportu (Centrum Technologii Lotniczych) oraz Zakład Bezzałogowych Statków Powietrznych (Centrum Technologii Bezzałogowych) - jednostki Łukasiewicz - ILOT. W skład konsorcjum wchodzą także cztery inne europejskie instytuty badawcze i trzy europejskie aglomeracje - włoskie Bari, portugalskie Porto oraz polska Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

- Bezpieczne i efektywne wdrożenie bezzałogowych statków powietrznych do przestrzeni miejskiej to jeden z obszarów zainteresowania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Naszym zadaniem w projekcie będzie weryfikacja powstających rekomendacji w warunkach rzeczywistych. Posiadamy wydzielone tereny, na których możemy wykonywać testowe misje z wykorzystaniem dronów. Do szerokich konsultacji zagadnień Urban Air Mobility chcemy także zaangażować samorządy Metropolii. W ramach naszych działań powołaliśmy Metropolitalny Zespół ds. Bezzałogowych Statków Powietrznych, złożony z przedstawicieli miast i gmin wchodzących w skład GZM. To poprzez aktywny udział samorządów możemy osiągnąć założenia projektu ASSURED, czyli powszechną akceptację i bezpieczeństwo użytkowania dronów w przestrzeni powietrznej naszych miast - mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Efektem prac związanych z procesem wdrażania Miejskiej Mobilności Powietrznej będą przewodniki zawierające m.in. bazę wiedzy z zakresu polityki, integracji transportu, prawodawstwa, oraz możliwości technologicznych i scenariusze rozwoju MMP z uwzględnieniem różnych aspektów (finansowania, operacyjności, akceptacji publicznej, itp.) w ośmiu wersjach językowych oraz zestaw rekomendacji i standardów koniecznych do spełnienia w procesie wdrażania MMP.

- Projekt ten, poprzez swoje rezultaty, ma szanse stać się pierwszym, rzeczywistym pomostem łączącym innowacyjne technologie BSP - rozwijane m.in. w Łukasiewicz - Instytucie Lotnictwa - z administracyjnymi strukturami miast, owocując uruchomieniem bezpiecznych i trwałych rozwiązań w obszarze MMP - wyjaśnia kierownik projektu, dr inż. Bartosz Dziugieł z Łukasiewicz - Instytutu Lotnictwa.

Projekt "Acceptance, Safety and Sustainability Recommendations for Efficient Deployment of Urban Air Mobility" (ASSURED - UAM) potrwa do 2023 roku. Jego budżet wynosi blisko 1,5 miliona euro i finansowany jest przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020.

Źródło: Sieć Badawcza Łukasiewicz

O dronach czytaj także:
- Dron nad PKN ORLEN
- Transformacja dronowa nabiera tempa
- Polska cyfrowa rewolucja w obsłudze dronów

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 07 wrzesień 2020 14:14
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe