Zaloguj się

Transformacja cyfrowa w Żabce

Transformacja cyfrowa w Żabce Fot. Żabka Polska

Żabka, jako pierwsza firma handlowa w Polsce, wdrożyła rozwiązanie umożliwiające składanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz stosowanie innych usług zaufania. Z platformy Asseco, służącej do zdalnego podpisywania dokumentów, korzystają franczyzobiorcy sieci handlowej.

Sieć Żabka współpracuje z ponad 4900 franczyzobiorcami. Platforma, którą sieć uruchomiła wspólnie z Asseco Data Systems, pozwala na zdalne podpisywanie dokumentów pomiędzy nimi a centralą sieci. Rozwiązanie umożliwia składanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz stosowanie innych usług zaufania. Podpis złożony na dokumencie elektronicznym jest równorzędny z podpisem odręcznym. Franczyzobiorcy Żabki mogą podpisywać zdalnie dokumenty, korzystając z narzędzi przewidzianych w europejskim rozporządzeniu eIDAS.

- Innowacyjność to kluczowy element rozwoju naszej sieci: aż 10 proc. całej organizacji jest zaangażowane w proces digitalizacji. Wprowadzenie e-podpisu na tak szeroką skalę to niewątpliwie ważny krok w kierunku całkowitej redukcji dokumentacji papierowej. Pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa obiegu dokumentów, usprawnia wewnętrzny ich obieg - podkreśla Tomasz Blicharski, wiceprezes zarządu firmy Żabka Polska. - Poza bezpieczeństwem prawnym oraz wygodą użytkowania podpisu elektronicznego możemy podpisać skutecznie dokument w dowolnym miejscu. W trakcie pandemii doceniliśmy, że mimo okoliczności mogliśmy kontynuować rozwój sieci. Było to możliwe dzięki digitalizacji dokumentów i podpisowi elektronicznemu, który mogą składać nasi franczyzobiorcy. Dzieje się to znacznie szybciej - obecnie potrzebujemy nawet o 75% mniej czasu na podpisanie tych samych dokumentów z zachowaniem najwyższych norm bezpieczeństwa i poufności.

Korzystanie z platformy umożliwia dowolne urządzenie mobilne z dostępem do internetu. Platforma e-podpisu Asseco została dostosowana do wewnętrznych systemów Żabki oraz połączona dodatkowo z kwalifikowaną usługą walidacji WebNotarius. Od stycznia 2020 roku franczyzobiorcy Żabki złożyli już ponad 60 000 e-podpisów, m.in. na umowach i aneksach do umów. Z kwalifikowanych podpisów elektronicznych korzystają także wybrane działy w firmie.

- Mobilność składania wiążącego prawnie podpisu elektronicznego zapewnia technologia chmurowa SimplySign zintegrowana z platformą Asseco. Biorąc pod uwagę liczbę użytkowników oraz różnorodną specyfikę procesów obsługiwanych za pomocą wdrożonego rozwiązania widać, że e-podpis to narzędzie technologiczne o nieograniczonym zastosowaniu, usprawniające wszystkie sektory biznesowe - mówi Artur Miękina, dyrektor Sprzedaży Projektów Kluczowych w Asseco Data Systems.

Logistyka Żabka Polska to obecnie 5 centrów logistycznych i 21 terminali przeładunkowych oraz 600 kierowców, którzy rocznie przemierzają około 30 mln km. Dzięki możliwości składania kwalifikowanych podpisów elektronicznych dostawy dla franczyzobiorców są szybsze i wygodniejsze. Dokumenty elektroniczne pozwalają na zaawansowaną analitykę danych i wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych. Dużo łatwiejsza jest ich archiwizacja. Wdrożenie paperless wpisuje się również w strategię odpowiedzialności społecznej Żabki, która tylko w obszarze logistyki zaoszczędzi rocznie około 15 mln arkuszy papieru.

Źródło: Żabka Polska

O cyfryzacji w logistyce czytaj także:
- Śląscy inspektorzy testują e-CMR
- "Paperless" dla sprawniejszego przyjęcia dostawy

Ostatnio zmieniany w piątek, 18 wrzesień 2020 10:18
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe