Zaloguj się

Ponad 2,3 mld zł na polskie drogi z kasy Unii Europejskiej

  •  oprac. IW
  • Kategoria: Logistyka

Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarło z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad pięć umów dotyczących dofinansowania realizacji odcinków autostrady A1, drogi ekspresowej S3 oraz obwodnic: Niemodlina, Tomaszowa Lubelskiego i Kępna.

- Epidemia koronawirusa nie zatrzymała budowy dróg w Polsce. Z zachowaniem wszelkich środków ostrożności toczą się prace na wielu inwestycjach drogowych. Autostrada A1, a także drogi ekspresowe, na których dofinansowanie dziś podpisujemy umowy, to ważne połączenia drogowe, które ze wsparciem funduszy europejskich łączymy w spójną sieć komunikacyjną kraju. Podpisane dziś umowy przełożą się na ponad 2 mld zł dofinansowania unijnego dla inwestycji drogowych. Polska jest liderem wykorzystania środków z UE na infrastrukturę drogową - powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Dofinansowane projekty to:

  • Odcinek autostrady A1 Częstochowa - Tuszyn o długości 81 km, z dofinansowaniem kwotą 1,7 mld zł, poprawi dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych. Autostrada A1 jest elementem sieci bazowej TEN-T Bałtyk - Adriatyk.
  • Odcinek drogi ekspresowej S3 Miękowo - Brzozowo o długości 22,1 km, z dofinansowaniem kwotą 191 mln zł. przyczyni się do stworzenia nowoczesnej, spójnej sieci infrastruktury transportowej oraz ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko, a także rozwój sieci transportowej TEN-T.
  • Obwodnica Niemodlina w ciągu DK 46 o długości 11,5 km w formule Projektuj i buduj, z dofinansowaniem kwotą ponad 241 mln zł, odciąży miasto od nadmiernego ruchu drogowego i poprawi warunki życia jego mieszkańców.
  • Obwodnica Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi ekspresowej S17 o długości 9,6 km, z dofinansowaniem kwotą ponad 118 mln zł, poprawi efektywność transportu drogowego w regionie oraz zapewni lepszy przepływ osób, towarów i usług.
  • Obwodnica Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11 o długości 8,14 km, z dofinansowaniem kwotą ponad 97 mln zł, przyczyni się do usprawnienia ruchu tranzytowego w województwie wielkopolskim, a także do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego poprzez dostosowanie drogi do obowiązujących standardów dla dróg klasy S i GP.

Realizacja projektów przyniesie wiele korzyści, jak: upłynnienie ruchu tranzytowego, skrócenie czasu podróży, zmniejszenie ryzyka wypadków, a także ograniczenie emisji spalin i hałasu.

- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad to największy beneficjent dofinansowania z funduszy UE z Programu Infrastruktury i Środowisko, a co najważniejsze instytucja coraz bardziej skuteczna w realizacji i rozliczaniu projektów. Od początku wdrażania perspektywy finansowej POIiŚ 2014-2020, GDDKiA złożyła 757 wniosków o płatność na łączną kwotę wydatków kwalifikowanych 35,5 mld zł - podkreśliła dyrektor CUPT Joanna Lech.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

O inwestycjach drogowych czytaj także:
- 100 i więcej obwodnic
- Inteligentny system teleinformatyczny ITS na Autostradzie A4 i Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8
- E-autostrada w Niemczech

Ostatnio zmieniany w wtorek, 03 listopad 2020 13:07
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe