Zaloguj się

Innowacyjne projekty GreenWay dla ekologicznego transportu w Polsce i na Słowacji

Elektromobilność Polski i Słowacji znacznie wzrosła dzięki projektom zrealizowanym w latach 2016-2020 przez firmę GreenWay. Ich wynikiem jest: ponad 240 urządzeń infrastruktury elektromobilnej, pilotażowe badania rynku, zmniejszenie emisji CO2 i promocja ekologicznego transportu.

“NCE-FastEvNet” oraz “NCE-AdvancedEvNet” - projekty zrealizowane przez GreenWay Polska i GreenWay Infrastructure (Słowacja) i finansowane w ramach programu "Łącząc Europę" miały na celu stworzenie w pełni operacyjnej i zintegrowanej sieci ładowania na terenie Polski i Słowacji. Dodatkowym zadaniem było zainstalowanie stacji ładowania oraz wzmocnienie infrastruktury w miejscach, gdzie występowało wysokie zapotrzebowanie na usługi zasilania. Realizując wyznaczone zadania, GreenWay wdrożył nowe technologie skracające czas ładowania pojazdów elektrycznych, takie jak magazyny energii zintegrowane ze stacjami ładowania oraz zainstalował stacje ładowania o mocy do 350 kW, które obecnie czekają na badania UDT, a następnie uruchomienie.

- Projekt otworzył przed nami możliwość budowy stacji ładowania o dużej mocy, co jest przyszłością branży. Realizację tego zadania ukończymy w I kwartale 2021 roku. Stworzyliśmy także sieć magazynów energii przy stacjach GreenWay, które pozwalają na zapewnienie wysokiej mocy przy ograniczeniach wynikających z mocy przyłączeniowej. Oprócz stworzenia nowej infrastruktury ładowania zebraliśmy bezcenne praktyczne doświadczenia w tym zakresie, które określiłbym jako pionierskie. Ale co najistotniejsze, każde z tych działań przysporzyło się do znaczącego rozwoju elektromobilności w Polsce i na Słowacji - podkreśla Peter Badik, prezes GreenWay Holding.

Projekt ma przełomowe znaczenie dla rozwoju elektromobilności. Oczekiwanym skutkiem popularyzacji napędu elektrycznego w samochodach osobowych jest przede wszystkim czystsze powietrze w centrach miast i, dzięki rozwojowi OZE, redukcja zużycia paliw kopalnych.

- Prawdziwymi beneficjentami programów są mieszkańcy Polski i Słowacji, a pośrednio całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, gdyż coraz częściej spotykamy kierowców z innych krajów, którzy podróżując, korzystają z naszej sieci. Projekt oznaczał dla nas istotne wsparcie przy rozwoju infrastruktury ładowania zarówno przy głównych drogach, jak i w miastach, jak choćby w Katowicach, gdzie dzięki naszym działaniom samorządowi uda się zrealizować cele dotyczące zapewnienia odpowiedniej liczby punktów ładowania wynikające z ustawy o elektromobilności. Co równie ważne, projekt pozwolił także na dalszy rozwój systemów IT i procedur wewnętrznych usprawniających funkcjonowanie naszej sieci oraz podnoszących jakość obsługi klienta. Z dumą oceniam, że w tym zakresie w ostatnich dwóch latach wykonaliśmy bardzo duży krok do przodu - zauważa Rafał Czyżewski, prezes GreenWay Polska.

W ramach działań projektu NCE-AdvancedEvNet, realizowanego od marca 2017 do grudnia 2020 r., powstało: 60 wielostanowiskowych stacji szybkiego ładowania (FCH) w Polsce, 50 ładowarek AC 7-22 kW (ACCH) w Polsce i 20 na Słowacji w punktach przesiadkowych (część urządzeń w trakcie montażu), 10 systemów ładowania ze stacjonarną baterią (magazynów energii) przy stacjach ładowania w Polsce (zadanie w trakcie realizacji), 10 stacji ultraszybkiego ładowania (UFCH) do 350 kW w Polsce i 3 na Słowacji. Przeprowadzono także badanie wpływu infrastruktury dużej mocy na sieć energetyczną oraz opracowano plan wdrożenia sieci z pilotażowym wdrożeniem.
Efektem projektu NCE-FastEvNet, realizowanego od marca 2016 do marca 2019 r. są: 75 wielostanowiskowe stacje szybkiego ładowania (FCH) w Polsce i 10 na Słowacji wzdłuż korytarzy TEN-T, 3 stacje FCH na Słowacji z GridBoosters (magazyny energii) oraz badania i analizy rynkowe mające na celu opracowanie usług dopasowanych do klienta, a także opracowano plan uruchomienia sieci z wdrożeniem pilotażowym.
Oba projekty są częścią działań realizowanych równolegle w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki 9 różnym zadaniom pilotażowym, przy udziale innych europejskich firm i instytucji, powstała rozległa sieć ładowania pojazdów elektrycznych łącząca Skandynawię z Włochami. Pokryła ona Polskę, Niemcy, Belgię, Słowację, Czechy, Austrię i Słowenię stacjami szybkiego i superszybkiego ładowania.

Źródło: GreenWay

O elektromobilności czytaj także:
- Nowe stowarzyszenie z misją ekologicznego transportu
- Trwają największe w Europie Środkowo-Wschodniej testy opłacalności aut elektrycznych
- InPost inwestuje we flotę elektryków

 

O elektromobilności i transporcie przyszłości piszemy więcej w czasopiśmie Logistyka 4/2020.
E-wydanie czasopisma jest dostępne w naszej ofercie!

 

Ostatnio zmieniany w niedziela, 29 listopad 2020 17:18
Zaloguj się by skomentować