Zaloguj się

#stopCNG - prawdziwe koszty autobusów na gaz ziemny

Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych rozpoczyna kampanię #stopCNG, której celem jest obalenie mitu ekologiczności autobusów napędzanych gazem. Głównym celem akcji jest zwiększenie świadomości społecznej na temat prawdziwych kosztów korzystania z pojazdów na CNG. FPPE wraz z innymi organizacjami proekologicznymi apeluje do rządu o zaprzestanie wspierania gazu ziemnego jako paliwa i edukuje samorządy na temat rzeczywistych kosztów inwestycji w autobusy gazowe.

Gazowe autobusy pogłębiają problem zanieczyszczenia powietrza
Autobusy na gaz CNG to pojazdy wykorzystujące paliwo kopalne, każdy taki pojazd generuje spaliny i przyczynia się do kryzysu klimatycznego, emitując duże ilości CO2. Pomimo tego na ulicach miast, np. Warszawy, można spotkać autobusy gazowe z naklejką "jestem ekologiczny". FPPE nie zgadza się z tym określeniem. Badania1 i raporty2 potwierdzają, że autobusy na CNG generują miliony mikrocząsteczek szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia - powodujących choroby układu oddechowego, raka oraz wpływających na rozwój choroby Alzheimera. Mikrocząsteczki wraz z dużymi ilościami amoniaku, który jest produktem ubocznym spalania, tworzą mieszankę katalizującą smog. Autobusy na CNG generują także duże ilości gazów cieplarnianych - badania potwierdzają, że nawet nowe diesle są bardziej przyjazne dla środowiska pod tym względem.
- Każdy autobus gazowy na ulicach miast to pogłębianie problemu zanieczyszczenia powietrza. Samorządy powinny inwestować w technologie, które poprawiają sytuację. Autobusy gazowe to kosztowne społecznie i finansowo odkładanie niezbędnej elektryfikacji transportu publicznego. Tymczasem zegar tyka, każdego dnia oddychamy zanieczyszczonym powietrzem i ponosimy tego konsekwencje - komentuje Rafał Bajczuk, przedstawiciel Transport & Environment w Polsce, europejskiej organizacji pozarządowej zajmującej się ochroną środowiska w transporcie.

Prawdziwe koszty CNG dla samorządów
Inwestowanie w autobusy na gaz, które w 2020 r. cieszyły się rosnącą popularnością ze względu na niską ceną zakupu i subsydia mogą kusić samorządy szukające oszczędności podczas pandemii - dlatego FPPE, równolegle do presji na administrację centralną, będzie edukowało samorządowców. Materiały o prawdziwych kosztach zakupu autobusu na CNG dotrą do 50 największych miast w Polsce.
- Chcemy przekonywać i apelować do rozsądku. Nasza kampania dotrze do prezydentów i burmistrzów kilkudziesięciu miast w Polsce, skontaktujemy się też z radnymi i miejskimi przedsiębiorstwami komunikacji publicznej. Świadomość szkodliwości CNG jest zbyt mała, zmienimy to. Wiedza o szkodliwości i prawdziwych kosztach użytkowania autobusów CNG powinna być powszechna wśród samorządowców - ostatecznie to oni podejmują decyzje o zakupie nowych autobusów w swoich miejscowościach - mówi Rafał Bajczuk.

Raport "Rynek autobusów CNG w komunikacji publicznej w Polsce", opracowany przez Politykę Insight, pokazuje jednoznacznie, że koszty użytkowania autobusów na CNG są ostatecznie wyższe od korzystania z autobusów elektrycznych. Wpływ na tę sytuację mają koszty budowy infrastruktury, serwisu pojazdów i ceny gazu. Ta rachuba nie uwzględnia jednak trudnych do oszacowania kosztów społecznych spowodowanych chorobami mieszkańców i przedwczesnymi zgonami wywoływanymi przez zanieczyszczone powietrze.
Wiedza o szkodliwości autobusów na CNG jest publicznie dostępna, FPPE jeszcze w 2020 r. bezskutecznie apelowała wraz z partnerami o zaprzestanie priorytetowego traktowania pojazdów na gaz. Unia Europejska w 2020 r. zobowiązała się do większej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Rząd mówi o potrzebie możliwie szybkiego osiągnięcia neutralności klimatycznej przez Polskę. A mimo to nadal wspiera i promuje gaz ziemny. Kampania #stopCNG ma zadanie nakłonić rząd do zmiany stanowiska.
Aktywiści reprezentujący FPPE, Fundację Greenpeace Polska, Fundację WWF Polska, Instytut Spraw Obywatelskich i Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki apelują o:
1. Objęcie paliwa gazowego CNG i LNG podatkiem akcyzowym;
2. Likwidację instrumentów wsparcia dla zakupów pojazdów zasilanych CNG i LNG, zarówno z funduszy unijnych, jak i polskich funduszy (FNT i NFOŚ);
3. Wyłączenie pojazdów na CNG z możliwości wjazdu do stref czystego transportu.

- Każde paliwo kopalne jest zabójcze dla klimatu, gaz ziemny nie jest wyjątkiem. Zmiany klimatyczne i jakość powietrza to jedne z największych polskich wyzwań w XXI wieku, dlatego rząd powinien porzucić subsydiowanie pojazdów na CNG i skupić się na wspieraniu bezemisyjnych pojazdów elektrycznych - to realne działanie na rzecz poprawy jakości powietrza i neutralności klimatycznej. Czas powiedzieć stop dla pojazdów gazowych na naszych drogach - podsumowuje Marcin Korolec, prezes FPPE.

Źródło: FPPE


1 Raport organizacji Transport & Environment "Pojazdy na sprężony gaz ziemny nie mogą stanowić czystego rozwiązania dla transportu", https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/2020_06_CNG_particle_exec_summary_PL.pdf
2 Raport Polityki Insight "Rynek autobusów CNG w komunikacji publicznej w Polsce", https://www.politykainsight.pl/raporty/autobusycng

 

O paliwach alternatywnych czytaj także:
- H2Accelerate - współpraca na rzecz masowej produkcji samochodów ciężarowych na wodór
- IVECO S WAY NP 460 - Zrównoważona Ciężarówka Roku 2021
- Wodorowe taksówki w socjalnej flocie Hagi

Ostatnio zmieniany w wtorek, 19 styczeń 2021 12:59
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe