Zaloguj się

Kompetencja i zaangażowanie sposobem na stabilność

W tym roku została Pani dyrektor zarządzającą DHL Supply Chain. Jest Pani pierwszą kobietą w strukturze firmy, która zajęła tak wysokie stanowisko kierownicze. Jakie są Pani spostrzeżenia dotyczące firmy i branży logistycznej? W jakim kierunku zmierza DHL Supply Chain?

 
Monika Duda, dyrektor zarządzająca DHL Supply Chain:

Żyjemy w ciekawych czasach. Globalne kierunki przepływów towarowych, ukształtowane przez ostatnie kilkadziesiąt lat, będą na naszych oczach ulegać modyfikacji. Świat na pewno wkroczył na drogę ważnych zmian w strukturze handlu. Zmiana zachowań konsumenckich, wzrost znaczenia handlu na linii Europa - Azja, ewolucja technologii, wzrost sektora e-commerce, robotyzacja magazynów, elektromobilności w transporcie czy w końcu wykorzystanie dronów i wirtualnej rzeczywistości - to nie są już przewidywania - to się dzieje. Tylko te firmy, które naprawdę stawiają klienta w centrum swojej działalności, odniosą sukces w przyszłości. Wszyscy mamy wrażenie, że wydarzenia pierwszego półrocza przyspieszyły zachodzące zmiany. Innowacyjność świadczonych usług i poziom ich cyfryzacji będą miały zasadnicze znaczenie w zdobywaniu przewagi rynkowej. Osobiście bardzo się cieszę, że właśnie w tym kierunku podążają zmiany. O wiele bardziej interesujące jest konkurowanie innowacyjnymi usługami niż tylko przewagą kosztową, choć koszty w logistyce mają znaczenie pierwszorzędne.
DHL Supply Chain w Polsce rozwija się w imponującym tempie. W ciągu dwóch lat do grona naszych pracowników dołączyło ponad 2 tysiące osób, a ich liczba ciągle rośnie. Jest nas prawie 5 tysięcy osób pracujących w całym kraju. Innowacje i cyfryzacja to jeden z czynników, który umożliwi nam przyciągnięcie do firmy utalentowanych pracowników. Nasi ludzie to najlepsi eksperci na rynku - dobrze wyszkoleni i zarządzani, co przyczynia się do uzyskania przewagi konkurencyjnej. W dzisiejszych czasach nasi klienci oczekują wdrażania innowacji i cyfryzacji, a my - jako lider logistyki kontraktowej w świecie - jesteśmy w stanie i chcemy te wymagania realizować.
Dziś celem, który sobie stawiamy to budowa stabilnych, kompetentnych zespołów. Chcemy być pracodawcą pierwszego wyboru, który przyciąga pracowników, dostrzega i nagradza osiągnięcia, rozwija talenty. Zależy nam, aby nasi pracownicy czuli się doceniani, chcieli się z nami rozwijać i abyśmy wspólnie mogli zapewnić naszym klientom usługi o najwyższej jakości. Trzon firmy stanowią ludzie, którzy dostrzegają i odpowiadają na potrzeby klienta. Motywacja i chęć angażowania się to ogromny kapitał. To było ważne zawsze, ale w sytuacji niedoboru pracowników staje się oczywistością. W DHL pasja i przekonanie, że wszystko jest możliwe, są postawą, która łączy nas na co dzień. Wierzymy, że właśnie te elementy sprawiają, że nasi zaangażowani pracownicy umożliwiają nam konkurowanie na rynku i utrzymywanie pozycji lidera.
Prowadzimy świadomą politykę, która ceni różnorodność wśród pracowników i postrzegamy ją jako jeden ze swoich atutów. Różnorodność jest naszą przewagą konkurencyjną. W Grupie DP PDHL, w której pracuje ponad 500 tysięcy pracowników, szanujemy się i tolerujemy - bez względu na wiek, płeć, orientację seksualną, przekonania czy poglądy. Wierzymy, że różnice powinny nas łączyć, a nie dzielić. Jeśli chodzi o kobiety w logistyce, zauważamy wspaniały trend, wskazujący na to, że jest ich w logistyce coraz więcej. Niezmiernie się cieszę, bo ma to ogromny wpływ na rozwój tej branży, wniesienie innych doświadczeń, możliwość spojrzenia z innej perspektywy i pokazuje kreatywność w umiejętności sprostania wyzwaniom. Kobiety mają inny styl przywództwa niż mężczyźni, są bardziej relacyjne, skupiają się na tworzeniu kreatywnej, otwartej atmosfery w miejscu pracy. Oczywiście, pytanie dotyczy elementów różnicujących, ale trzeba też powiedzieć, że więcej jest obszarów wspólnych, stanowiących elementarz dobrego zarządzania. Podejście, że wszystko da się zrobić, dostrzeganie rynkowych szans, dobra komunikacja, jasne i czytelne zasady dla wszystkich - to podstawa zdrowo funkcjonującej organizacji. W DHL Supply Chain spotkałam się z naprawdę wysoko rozwiniętą kulturą akceptowania różnych stylów w połączeniu z bardzo dobrze nazwanymi i określonymi ramami prowadzenia biznesu. Wierzę, że takie podejście umożliwi mi, wspólnie z zespołem, rozwój firmy i realizowanie wszystkich, nawet tych najbardziej nieprawdopodobnych pomysłów. Taka jest właśnie rola lidera logistyki.

O zarządzaniu w firmie czytaj także:
- Tajniki negocjacji
- Decyzje logistyczne
- Wpływ podejścia projektowego na kompetencje współczesnego menedżera logistyki - cz. 1

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 02 listopad 2020 11:15
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe