Zaloguj się

AKTUALNOŚCI: raporty i analizy

Logistyka zwrotna jako istotny element makrologistyki poziomu lokalnego na przykładzie wybranych gmin Dolnego Śląska - cz. 1

Logistyka zwrotna jako istotny element makrologistyki poziomu lokalnego na przykładzie wybranych gmin Dolnego Śląska - cz. 2

Artykuł przedstawia analizę porównawczą systemów logistyki zwrotnej na przykładzie: gminy miejskiej, gminy miejsko-wiejskiej oraz gminy wiejskiej. Zestawiono w nim podstawowe zadania gmin w obszarach ich odpowiedzialności. Szczególny nacisk położono na możliwość zastosowania zrównoważonej logistyki w aspekcie praktycznego zastosowania systemów logistyki zwrotnej w systemach makrologistycznych, jakie tworzą samorządy lokalne na poziomie gminy. Szczególną uwagę zwrócono na koncepcję logistyki zwrotnej, jako istotnego elementu systemu makrologistycznego gminy.

Zarządzanie procesem odzyskiwania produktów odpadowych w sektorze usług motoryzacyjnych

Sektor usług motoryzacyjnych jest obecnie jedną z najdynamiczniej rozwijających się branż w Polsce. Cechuje go duży stopień złożoności oraz różnorodność form, struktur organizacyjnych, w tym sposobów prowadzenia działalności gospodarczej. Na taki obraz sektora dodatkowo wpływa turbulentne otoczenie - zwłaszcza zmieniające się wymagania dotyczące bezpieczeństwa ekologicznego stawiane producentom samochodów.

Analysis and evaluation of sorting and processing logistics of used products from the consumers [english version]

Artykuł przedstawia metodologię do analizy i oceny stanu bieżącego procesów sortowania i przetwarzania zużytych produktów z punktu widzenia logistyki, wyznaczenia głównych problemów w tym obszarze i zaproponowania podstawowych kierunków prowadzących do ich usunięcia, to jest do zwiększenia wydajności badanych procesów. Koncepcja proponowanej metodologii wywodzi się z zastosowania zasad Lean. Możliwości zastosowania stworzonej metodologii podane są na przykładzie analizy i oceny logistyki demontażu zużytego sprzętu elektronicznego.

Strony internetowe