Zaloguj się

AKTUALNOŚCI: raporty i analizy

Wyniki przewozów pasażerskich w województwach w III kwartale 2023 r.

Najwięcej pasażerów skorzystało z kolei na Mazowszu. Pierwsze miejsce zapewnił udział na poziomie 24,5% odprawionych pasażerów. To jednak wynik niższy niż przed rokiem. Za województwem mazowieckim uplasowało się pomorskie. W III kwartale liczba pasażerów była do tej pory najwyższa spośród wszystkich kwartałów tego roku i wyniosła 94,5 mln osób.

Rośnie liczba zamówień związanych z dystrybucją produktów w okresie świątecznym

Najnowsze globalne badanie firmy doradczej PwC pokazuje, że zbliżające się święta Bożego Narodzenia będą bardzo udane. Jego wyniki wskazują, że konsumenci odzyskali wiarę w magię świąt i wraz z początkiem listopada rozpoczęli intensywne świąteczne zakupy, na które przeznaczą budżet wyższy o 12 proc. w stosunku do 2022 roku. Już odczuwa to branża TSL, która jest swoistym barometrem sytuacji gospodarczej. Jak wskazują eksperci DSV – Global Transport and Logistics, po skromniejszych pandemicznych latach, rośnie liczba zamówień związanych z dystrybucją produktów, a magazyny przygotowują się na rekordową sprzedaż w sklepach internetowych. Konsumenci stają się jednak coraz bardziej wymagający.

Ekonomia czy ekologia? Trendy na rynku opakowań w 2023 roku

2023 rok w branży opakowaniowej można podsumować dwoma słowami: ekonomia i ekologia. Co więcej, dotyczy to zarówno spojrzenia z perspektywy przedsiębiorców, jak i konsumentów. Ci ostatni coraz większą uwagę przywiązują bowiem do ekologii, pierwsi natomiast szukają rozwiązań optymalizujących budżet. Tendencje w dziedzinie opakowań ewoluują więc w kierunku rozwiązań ekologicznych, wykorzystujących alternatywne tworzywa naturalne i dostosowanych do portfela klienta.

Sektor magazynowy w 2023 i prognozy na 2024

W 2023 r. sektor nieruchomości magazynowych w Polsce zanotował fazę spowolnienia, jednak rynek w 2024 r. ma nadzieję na odbicie. Po szczycie aktywności pod względem popytu i podaży w tzw. covidowym okresie przypadającym na lata 2020-2022, rynek logistyczny i produkcyjny wrócił w wielu wartościach do tych obserwowanych w latach 2018-2019.

Przewozy kolejowe według grup ładunków w III kwartale 2023 r. Aktualny raport UTK

Od początku roku do końca września przewieziono łącznie 172,9 mln ton ładunków, zaś zrealizowana praca przewozowa to 46,3 mld tonokilometrów. Grupą z największym udziałem według masy w przewozach ładunków był węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny. Towary z tej grupy stanowiły 30,42% wg masy i 21,01% wg przewiezionej pracy przewozowej. W okresie styczeń-wrzesień 2023 r. łącznie przetransportowano 57,7 mln ton ładunków przypisanych do tej grupy, co oznacza spadek o 7,1 mln ton (11%) w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. W największym stopniu spadły przewozy węgla kamiennego. W III kwartale 2023 r. łącznie przewieziono 57,6 mln ton ładunków, zaś praca przewozowa wyniosła 15,4 mld tonokilometrów.

Z etykietą

Kolej a alternatywne środki transportu towarów w Europie. Nowy raport UTK

W Polsce udział kolei w transporcie towarów drogami lądowymi wynosił w 2021 r 22%., co daje 14. pozycję na tle 27 państw europejskich. Pozostała część ładunków obsługiwana jest przez transport drogowy (78%). Kolej w największym zakresie jest wykorzystywana do transportu towarów na Litwie (62,5% udziału), a w najmniejszym w Irlandii (0,6%). Urząd Transportu Kolejowego opublikował raport prezentujący kolej na tle alternatywnych lądowych środków transportu towarów w Europie.

Wyniki przewozowe w październiku 2023 r.

W październiku 2023 r. z usług kolei skorzystało ponad 34,5 mln pasażerów. To w zestawieniu z poprzednim rokiem wzrost o 5,3% i rekordowa wartość uzyskana w miesięcznych statystykach publikowanych przez UTK od 2012 r. W przewozie ładunków, wykonana przez pociągi towarowe praca przewozowa przekroczyła poziom 5,5 mld tonokilometrów, to wartość o 0,6 % wyższa niż w październiku 2022 r. Masa towarów – 21 mln ton - to drugi najwyższy wynik miesięczny od początku tego roku.

Większość projektów magazynowych powstaje w regionach Wielkiej Szóstki

Według najnowszego raportu pt. „Occupier Insight – Rynek magazynowo-przemysłowy w III kw. 2023 r.”, opublikowanego przez firmę doradczą Newmark Polska, aktywność deweloperów i najemców koncentruje się obecnie na sześciu głównych rynkach magazynowych w Polsce, do których zalicza się Warszawę i okolice, Górny Śląsk, Polskę Centralną, Dolny Śląsk, Wielkopolskę i od niedawna województwo pomorskie. Prawie 89% realizowanych obecnie inwestycji powstaje właśnie w tych regionach, na które przypadło prawie 84% całkowitego wolumenu transakcji najmu odnotowanego w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku. Jednocześnie w niektórych lokalizacjach i parkach magazynowych zaobserwowano niewielką korektę czynszów.

Subskrybuj to źródło RSS