Zaloguj się

Usprawnienie obsługi euroazjatyckich łańcuchów logistycznych w transporcie kolejowym

Przewozy ładunków euroazjatyckich są realizowane następującymi drogami transportowymi:
- morską, z krajów Europy Zachodniej do Finlandii (Hanko, Helsinki, Kotka) i dalej linią kolejową IX korytarza transportowego przez przejście graniczne Vainikkala / Busłowskaja do Federacji Rosyjskiej i wielką magistralą transsyberyjską w kierunku krajów azjatyckich
- morską, promową z Niemiec do Litwy i koleją do Federacji Rosyjskiej, i dalej magistralą transsyberyjską w kierunku krajów azjatyckich
- II korytarza transportowego Berlin - Warszawa - Mińsk - Moskwa - Niżnyj Nowgorod i dalej wielką magistralą transsyberyjską w kierunku krajów azjatyckich
- III korytarza transportowego Berlin / Drezno - Wrocław - Kraków - Kijów
- dwoma trasami z krajów Europy Płd.: morsko-kolejowym korytarzem TRACECA przez Kaukaz oraz kolejową, południową magistralą transazjatycką przez Iran do różnych krajów w Azji
- V korytarza transportowego Wenecja / Koper / Rijeka / Ploce - Budapeszt - Kijów.

Korytarz transportowy III i V przez Kijów - Taszkent prowadzi środkową, euroazjatycką magistralą kolejową w kierunku do Chin. Obecne wykorzystanie tych korytarzy jest różne, najczęściej dalekie od potencjalnych możliwości przepustowych ich magistrali kolejowych.
Niedawno, we Władywostoku, odbyła się konferencja mająca na celu zaprezentowanie dalszych możliwości rozwoju euroazjatyckich przewozów kontenerowych. W obradach uczestniczyli przedstawiciele m.in. Ministerstwa Komunikacji Federacji Rosyjskiej, Komisji ESKATO ONZ, Koreańskiej RL-D i Republiki Korei, Organizacji OSŻD, Związku UIC oraz Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej d.s. Przewozów Transsyberyjskich.

W ostatnich latach międzynarodowe przewozy towarowe na kolejach rosyjskich (RŻD) znacznie się zwiększyły i w 2001 r. osiągnęły wielkość 305 mln. Stanowi to 26 % ogólnej wielkości przewozów kolejami RŻD. Natomiast poziom przewozów kolejowych
w korytarzu transportowym Berlin - Warszawa - Mińsk - Moskwa - Niżnyj Nowgorod w obu kierunkach przewozowych w 2001 r. wynosił ogółem 8,5 mln t ładunków, w tym wielkość 5,0 mln t stanowiły przewozy eksportowe, 2,4 mln t przewozy importowe i 1,1 mln t przewozy tranzytowe.
Większość tych przewozów została zrealizowana kursującymi w relacji Niemcy - Polska - Białoruś - Rosja szybkimi pociągami: kontenerowym pociągiem "Wschodni Wiatr" i ogólnym towarowym "Rosja Ekspress" oraz w kierunku odwrotnym pociągiem "Europa Ekspress". Pociągi te zostały zorganizowane przy udziale kolei niemieckich (DB Cargo), polskich (PKP Cargo), białoruskich (BC) i rosyjskich (RŻD). Tymi pociągami w 2001 r. w kierunku Zachód - Wschód przewieziono ok. 5 tys. kontenerów, z tego 40% było przeznaczonych dla odbiorców na stacjach kolei rosyjskiej. Pozostałe ładunki były przewożone dalej, głównie w kierunku do Kazachstanu i Uzbekistanu.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 3/2003.
Ostatnio zmieniany w czwartek, 20 wrzesień 2007 16:29
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe