Zaloguj się

Sprawny system planowania obniża koszty transportu

Kluczowym wyzwaniem dla firm zarządzających transportem jest sprawne śledzenie dostępności wykorzystywanej floty oraz planowanie dla nich tras. Na świecie jest kilka aplikacji, które wspomagają wykonywanie tego typu zadań. Na polskim rynku takie rozwiązania dopiero teraz zaczynają być brane pod uwagę, a wiele firm albo nie jest świadomych możliwości uzyskania oszczędności w tym obszarze, albo nie wie, do kogo zwrócić się o rozwiązanie takiego problemu. Tymczasem można znaleźć już w Polsce przykłady udanych wdrożeń systemów optymalizacji transportu.

Problem
Jedna z największych w Polsce sieci sklepów dyskontowych w poszukiwaniu oszczędności postawiła sobie za cel obniżenie kosztów zarządzania transportem, ale przy zachowaniu rygorystycznych wymogów terminowości dostaw. Firma posiada kilka Centrów Dystrybucyjnych (CD), które dzielą Polskę na rejony. Każde CD posiada pod swoją opieką sieć około 150 sklepów oraz własną flotę ponad stu samochodów. Sklepy kilka razy w tygodniu generują zamówienia do CD, z których po przetworzeniu przez system ERP generowane są zlecenia transportowe. Zamówienia te zostają skompletowane, załadowane na ciężarówki i dostarczone do sklepów. Do tej pory całą obsługą transportu zajmowała się jedna lub dwie osoby. Do ich zadań należało przydzielenie poszczególnych transportów do pojazdów, planowanie tras oraz zarządzanie flotą samochodów. Praca ta praktycznie wypełniała cały dzień kierownika transportu. Firma za cel postawiła sobie skrócenie czasu planowania do minimum oraz do obniżenie kosztu transportu palety, poprzez zmniejszenie liczby kilometrów oraz zwiększenie wykorzystania powierzchni ładunkowej samochodów.

Założenia
Oprócz wymienionych wcześniej celów przyjęto pewne dodatkowe założenia i ograniczenia, które dotychczas nie zawsze były lub mogły być realizowane. Jednym z bardzo ważnych kryteriów było zachowanie ustalonych okien czasowych dostaw w poszczególnych sklepach. Wyeliminować to miało opóźnienia dostaw, które dezorganizowały pracę sklepu. Jedynym przyjętym odstępstwem mógł być wcześniejszy przyjazd samochodu. Należało również ograniczyć do minimum sytuacje, w których do jednego sklepu przysyłano więcej niż jedną dostawę tego samego dnia. Kolejnym ważnym zagadnieniem był problem niedostarczonych palet. Do tej pory, jeżeli zabrakło wolnych samochodów, towar był dostarczony w ciągu następnych dni. Ta sytuacja miała się nie powtarzać. Ostatnim założeniem było zachowanie wysokiego poziomu stopnia wykorzystania samochodu, na poziomie powyżej 90%.

Rozwiązanie
Zadania tego podjęła się poznańska firma TALEX SA oferująca od wielu lat nowoczesne rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem. Talex od kilku lat jest partnerem firmy Baan na polskim rynku. Postanowiono wdrożyć rozwiązanie iBaan RoutePro będące częścią pakietu iBaan for Logistics. Rozwiązanie to oparte jest na doświadczeniu amerykańskiej firmy Caps Logistics będącej (podobnie jak Baan) częścią grupy kapitałowej Invensys. System RoutePro może pochwalić się wieloma bardzo udanymi wdrożeniami i tym samym doskonałymi referencjami.

Możliwości RoutePro
Program RoutePro charakteryzuje się bardzo małymi wymaganiami sprzętowymi: wystarczy średniej klasy komputer PC. Przyjaznym interfejsem pozwala użytkownikom na bardzo szybki start w pracy, bez potrzeby długotrwałych szkoleń. Interfejs oparty jest na mapach komputerowych, na których odwzorowane graficznie są trasy, zamówienia, centra dystrybucyjne i sklepy. Utworzone trasy można łatwo modyfikować techniką "drag & drop". Istnieje możliwość współpracy z różnymi bazami danych, eksportowania utworzonych tras w celu archiwizacji i wykorzystania do późniejszych zestawień. RoutePro może współpracować z systemami GPS, dzięki temu operator może na bieżąco kontrolować położenie pojazdu na mapie programu. Program posiada bogaty zestaw raportów pozwalających uzyskać informacje na temat zaplanowanych tras i kosztów. Oprócz tego istnieje możliwość tworzenia nowych raportów przy użyciu programu Crystal Reports. RoutePro wspierany jest przez bardzo elastyczny język makr pozwalający na dużą ingerencję w zasady działania programu i dający możliwości dostosowania rozwiązania do specyficznych potrzeb klienta.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 3/2003.
Ostatnio zmieniany w piątek, 28 wrzesień 2007 13:11
Zaloguj się by skomentować