Zaloguj się

Sprawny system zarządzania ruchem drogowym i zarządzania kryzysowego jako wynik współpracy organów administracji na przykładzie Houston

Artykuł przedstawia współpracę jednostek administracji i podmiotów prywatnych w celu budowy szeroko rozumianego systemu zarządzania ruchem drogowym i zarządzania kryzysowego w Houston w Teksasie. W Stanach Zjednoczonych w każdej aglomeracji znajdują się różnej wielkości centra spełniające podobne funkcje. Autor dokonał analizy stanu obecnego posługując się materiałami publikowanymi przez Houston TranStar i na podstawie wizyty w tym centrum, jednej z kilku podobnych (Waszyngton, Denver, Providence) jakie miały miejsce w roku 2007 dzięki zaproszeniu Departamentu Stanu.

System zarządzania ruchem drogowym i zarządzania kryzysowego w Houston
W Houston w Teksasie znajduje się jedno z największych centrów zarządzania ruchem drogowym w Stanach Zjednoczonych. Houston TranStar zostało założone w roku 1993 jako wspólna inicjatywa władz stanowych, miasta Houston, hrabstwa Harris oraz teksańskiego zarządu dróg w celu świadczenia usług i koordynacji zadań w zakresie zarządzania ruchem drogowym i zarządzania kryzysowego na podległym im obszarze.
Centrum zarządzania ruchem dysponuje możliwościami monitorowania aktualnej sytuacji na drogach za pomocą różnych narzędzi teleinformatycznych, z których największym jest należący do stanowego departamentu transportu komputerowy system zarządzania ruchem drogowym (CTMS). System CTMS składa się między innymi z:

 • ponad 730 kamer CTTV rozsianych na całym obszarze,
 • systemu monitorowania czasu podróży (pokrywającego 1 328 km dróg),
 • systemu sterowania sygnalizacją na rampach wjazdowych i wyjazdowych z autostrad,
 • systemu automatycznej identyfikacji pojazdów wykorzystywanego do automatycznego naliczania opłat za przejazdy płatnymi drogami,
 • systemu nadawania komunikatów radiowych (12 nadajników i jeden system mobilny nadający automatycznie komunikaty - około 2,5 - 3 000 komunikatów rocznie),
 • 216 znaków o zmiennej treści (DMS - ang. Dynamic Message Signs)
 • systemu informacji pogodowej (RWIS - ang. Roadway Weather Information System) - zbierającego dane z ponad 800 sensorów,  tym 351 należących do hrabstwa Harris i 249 do stanowego departamentu transportu.

System ten pozwala także na publikowanie informacji drogowych z wykorzystaniem DMS, systemu nadawania komunikatów radiowych, Internetu (między innymi aktualne informacje o sytuacji na drogach, kolizjach, remontach na poszczególnych odcinkach za pośrednictwem serwisu społecznościowego Twitter.com) i lokalnych mediów - stacji radiowych i telewizyjnych, wydawnictw.
TranStar koordynuje akcje ratunkowe i pomoc drogową minimalizując czas oczekiwania na odpowiednie służby. Często pomoc jest wysyłana zanim ktokolwiek z poszkodowanych lub świadków poprosi o nią. Dzieje się to w przypadkach, gdy kolizja, wypadek, czy problemy techniczne powodujące unieruchomienie pojazdu, powodują zmniejszenie aktualnej średniej prędkości jazdy na danym odcinku podawanej przez detektory, lub gdy sytuacja zostaje wychwycona przez obserwatora na jednej z kamer CCTV.

Na wypadek sytuacji kryzysowych, takich jak huragany, przygotowane są plany ewakuacji mieszkańców przy użyciu transportu samochodowego (głównie pojazdów mieszkańców). Plany te zakładają ewakuację czteromilionowej populacji aglomeracji w czasie 12 godzin na odległość minimum 150 km od centrum Houston.

Współpraca administracji i partnerstwo publiczno - prywatne
Budowa i eksploatacja systemu zapewniającego usługi opisane powyżej jest ciągłym procesem dla wielu podmiotów publicznych i wymaga współpracy z ośrodkami badawczymi oraz firmami prywatnymi.
Misją Houston TranStar jest świadczenie efektywnych usług zarządzania ruchem drogowym i zarządzania kryzysowego poprzez wspólne użycie zasobów partnerów, aby zmaksymalizować bezpieczeństwo i płynność ruchu. W Stanach Zjednoczonych jednostki administracji ściśle współpracują ze sobą, a także z podmiotami gospodarczymi - w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego. Rozpatrując to zagadnienie na przykładzie Houston mamy do czynienia ze ścisłą współpracą następujących jednostek administracji:

 • stanowym departamentem transportu (TxDOT: Texas Department of Transportation) - odpowiedzialny za zarządzanie autostradami i drogami stanowymi (1328 km dróg, w tym 1213 km autostrad) i ruchem drogowym na nich z użyciem komputerowego systemu zarządzania ruchem drogowym,
 • metropolitalnym zarządem transportu na obszarze hrabstwa Harris (Metropolitan Transit Authority of Harris County - METRO)
 • miastem Houston (zarządzanie systemem dróg miejskich)
 • hrabstwem Harris (między innymi biuro bezpieczeństwa hrabstwa, jednostka odpowiedzialna za pobieranie opłat na płatnych autostradach).

Każdy z partnerów jest odpowiedzialny za podlegającą mu część systemu transportowego. TranStar pozwala koordynować i zwiększać w ten sposób efektywność nie tylko bieżących działań, ale także planować rozwój infrastruktury i usług wykorzystując efekt synergii. Wspólnie rozwiązywane są problemy kompatybilności systemów informacyjnych poszczególnych partnerów. Przykładem aktualnie rozwiązywanego problemu jest niekompatybilność infrastruktury telekomunikacyjnej inteligentnych systemów zarządzania ruchem drogowym w Houston i autostrad na terenie hrabstwa Harris. Dla rozwiązania tego problemu pracuje się wspólnie nad rozwiązaniem komunikacyjnym bazującym na sieci WiMax.
W celu obniżenia kosztów, partnerzy udostępniają sobie infrastrukturę teleinformatyczną. Na przykład kamery CCTV, będące własnością TxDOT, są dostępne w trybie biernym dla każdego, a dla określonych partnerów lub podmiotów zewnętrznych na szczególnych, ustalonych zasadach zapewniony jest dostęp aktywny z możliwością sterowania kamerami. Oficjalnie pracownicy TranStar wypowiadają się, że obraz z kamer nie jest zapisywany, aby nie świadczyć usługi udostępniania strumienia wideo dla zainteresowanych, w szczególności prawników zajmujących się sprawami kolizji i wypadków na drogach.
Współdziałanie administracji pozwala na koordynację ruchu drogowego w mieście i na autostradach w jego pobliżu, w sytuacjach kiedy natężenie ruchu wzrasta, na przykład w przypadku meczów lokalnych drużyn sportowych (hokej, futbol amerykański, baseball). Wtedy sygnalizacja jest centralnie przełączana w tryb obsługi imprez masowych, zapewniając optymalny dojazd przed i wyjazd po imprezie.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 6/2010.

 
Ostatnio zmieniany w piątek, 13 kwiecień 2012 14:08
Zaloguj się by skomentować