Zaloguj się

Problemy przeciążenia w transporcie kołowym kontenerów

  •  Andrzej Grządziela , Radosław Malinowski, Marek Nieścior, Piotr Deuszkiewicz, Aleksander Rakoczy
  • Kategoria: Transport i spedycja
Polecamy! Problemy przeciążenia w transporcie kołowym kontenerów

Początki konteneryzowania ładunków w transporcie miały miejsce w USA i przypadły na lata, kiedy wąskim gardłem przewozów międzynarodowych stały się punkty przeładunkowe. W latach sześćdziesiątych XX wieku wraz ze wzrostem koniunktury gospodarczej, rosła ilość towarów będących przedmiotem handlu zagranicznego.

Porty morskie zaczęły odczuwać trudności w zakresie szybkiego i sprawnego przeładunku. Dotyczyło to zarówno środków transportowych jak i ładunków, które były w coraz dłuższym czasie dostarczane do miejsc odbioru.

Aby ograniczyć ogromną masę małych, drobnych partii ładunkowych, wymagających kosztochłonnych i czasochłonnych manipulacji przeładunkowoskładowych, stworzono koncepcję jednostek ładunkowych "enclosure modules", pozwalających na przyspieszenie i uproszczenie tych operacji. Efektem tych rozważań stały się kontenery, początkowo eksploatowane w relacjach "port-port", a później także w relacjach "dom-dom". Podążając za przewozami morskimi konteneryzacja na stałe weszła do życia w transporcie lądowym. W Europie kontenery pojawiły się pod koniec latach sześćdziesiątych - w kwietniu 1966 r. przypłynął z USA do Europy s/s Fairland, przywożąc na pokładzie 226 kontenerów - od tego czasu w Europie trwa proces konteneryzacji jednostek ładunkowych. W 1968 roku Komitet Techniczny 104 Międzynarodowej Organizacji Standaryzacyjnej (International Standardization Organization - ISO) opracował definicję kontenera tj. urządzenia transportowego spełniającego następujące cechy:

  • o trwałym charakterze, wystarczająco wytrzymałego, aby nadawało się do wielokrotnego użycia;
  • o konstrukcji ułatwiającej przewóz towarów jednym lub wieloma środkami transportu, bez konieczności przeładowywania towaru;
  • wyposażonego w urządzenia, które zapewniają łatwość mocowania oraz manipulacji - zwłaszcza podczas przeładunku z jednego środka transportu na kolejny;
  • skonstruowanego w sposób pozwalający na łatwy załadunek i rozładunek towarów.

W tym samym roku znormalizowano parametry techniczne kontenerów w skali światowej, kładąc główny nacisk na: normalizację ich wymiarów, określenie maksymalnej masy brutto, sprecyzowanie konstrukcji kontenerów oraz ich wytrzymałości a także oznakowania. Ze względy na wymiary zewnętrzne kontenery dzielimy na: 20 stopowy, 40 stopowy i 40 stopowy High Cube. Kontenery, ze względu na swe wymiary i właściwości konstrukcyjne, wymagają odpowiednio przystosowanych do ich przewozu środków transportowych, zapewniających szybki załadunek i wyładunek oraz bezpieczny ich przewóz. (...)

Ostatnio zmieniany w wtorek, 07 styczeń 2014 14:43
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe