Zaloguj się

WIEDZA: wieści z GS1

Schematy komunikatów elektronicznych EAN.UCC XML

UN/CEFACT i OASIS ogłosiły, że zaaprobowano specyfikacje ebXML, będące podstawą globalnych standardów XML dla gospodarki elektronicznej. Specyfikacje te umożliwiają przedsiębiorstwom prowadzenie biznesu przez internet.