Zaloguj się

Czytaj książki z serii "Biblioteka Logistyka"!

Właścicielem marki Biblioteka Logistyka jest:

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI
Estkowskiego 6, 61-755 Poznań       
nr telefonu 61 850 47 69

Organizacja i monitorowanie procesów produkcyjnych

Autorzy: B.Śliwczyński, A.Koliński, P.Andrzejczyk

Cena: 39,00 PLN

Opis:

Podręcznik pt. Organizacja i monitorowanie procesów produkcyjnych został opracowany zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej dla zawodu technik logistyk i zawiera systematyczną prezentację powiązanych tematyczne efektów nauczania, opisanych w pierwszej części kwalifikacji A.30 „Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania”. Po opanowaniu materiału zawartego w podręczniku przyszły technik logistyk będzie potrafił m.in.:
- rozróżniać systemy produkcyjne,
- opisać proces planowania przepływów produkcyjnych,
- dobrać środki transportu wewnętrznego do wykonania przepływu produkcyjnego,
- sporządzać dokumenty dotyczące przepływów produkcyjnych.

Podręcznik zawiera wiele przykładów z praktyki, dzięki którym uczniowie znajdą odpowiedź na przykładowe pytania:
- jak przebiega planowanie zakupów i dostaw w procesie zaopatrzenia materiałowego,
- jakie są procedury zakupowe i jak wygląda proces kwalifikacji dostawców,
- czym charakteryzują się poszczególne typy produkcji,
- jakie są podstawowe programy komputerowe do sporządzania dokumentacji przepływów produkcyjnych.

Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-63186-80-7
Objętość: 208 stron
Numer dopuszczenia: 4/2014

Spis treści:

1. Zarządzanie produkcją w ujęciu logistycznym
1.1. Podstawowe wiadomości A.30.1.5.
1.2. Cele zarządzania produkcją A.30.1.5.
1.3. Charakterystyka działalności produkcyjnej A.30.1.5.
1.4. Struktura procesu produkcyjnego A.30.1.5.
1.5. Miejsce logistyki w zarządzaniu produkcją A.30.1.5. A.30.1.6.
1.6. Aspekt ekologiczny w zarządzaniu produkcją A.30.1.3.
1.7. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
2. Planowanie przepływu materiałów
2.1. Podstawowe wiadomości A.30.1.1. A.30.1.5.
2.2. Środowisko przepływu materiałów w przedsiębiorstwie A.30.1.1. A.30.1.5.
2.3. Cel w planowaniu przepływu materiałów A.30.1.1. A.30.1.5. A.30.1.6.
2.4. Zadania i zakres obowiązków w planowaniu przepływu materiałów A.30.1.1. A.30.1.5. A.30.1.6.
2.5. Cykl dostawy w planowaniu przepływu materiałów A.30.1.1. A.30.1.5. A.30.1.6.
2.6. Punkt rozdzielający w planowaniu przepływu materiałów A.30.1.1. A.30.1.5. A.30.1.6.
2.7. Proces planowania przepływu materiałów w przedsiębiorstwie A.30.1.1. A.30.1.5. A.30.1.6.
2.8. System planowania potrzeb MRP A.30.1.1. A.30.1.5. A.30.1.6.
2.8.1. Struktura wyrobu i indeks materiałowy A.30.1.1. A.30.1.5.
2.8.2. Marszruta produkcyjna i cyklogram wyrobu A.30.1.1. A.30.1.5. A.30.1.6.
2.8.3. Metoda planowania potrzeb materiałowych A.30.1.1. A.30.1.5. A.30.1.6.
2.9. Planowanie zakupów i dostaw w procesie zaopatrzenia materiałowego A.30.1.1. A.30.1.5. A.30.1.6.
2.10. Ocena zapotrzebowania i procedury zakupowe A.30.1.1. A.30.1.5. A.30.1.6.
2.11. Proces kwalifikacji dostawcy A.30.1.1. A.30.1.5. A.30.1.6.
2.12. Rola zaopatrzenia w planowaniu przepływu materiałów A.30.1.1. A.30.1.5. A.30.1.6.
2.13. Podejście Just In Time w planowaniu przepływu materiałów A.30.1.1. A.30.1.5. A.30.1.6.
2.14. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
3. Typy produkcji
3.1. Podstawowe wiadomości A.30.1.5.
3.2. Punkt rozdzielający i jego wpływ na rodzaj produkcji A.30.1.1. A.30.1.5.
3.3. Produkcja na magazyn PNM (MTS) A.30.1.5.
3.4. Produkcja na zamówienie PNZ (MTO) A.30.1.5.
3.5. Konstrukcja na zamówienie KNZ (ETO) A.30.1.5.
3.6. Montaż na zamówienie MNZ (ATO) A.30.1.5.
3.7. Wykończenie na zamówienie WNZ (FTO) A.30.1.5.
3.8. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
4. Systemy zarządzania produkcją
4.1. Podstawowe wiadomości A.30.1.5.
4.2. Hierarchia decyzji w zarządzaniu produkcją A.30.1.5.
4.3. Decyzje strategiczne w zarządzaniu produkcją A.30.1.5.
4.4. Decyzje operacyjne w zarządzaniu produkcją A.30.1.5.
4.5. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
5. Planowanie produkcji
5.1. Podstawowe wiadomości A.30.1.1.
5.2. Uwarunkowania planowania produkcji w przedsiębiorstwie A.30.1.1. A.30.1.5. A.30.1.6.
5.3. Planowanie sprzedaży i produkcji A.30.1.1. A.30.1.5. A.30.1.6.
5.4. Planowanie produkcji. Plan główny. A.30.1.1. A.30.1.5. A.30.1.6.
5.5. Planowanie zapotrzebowania na zasoby przedsiębiorstwa. A.30.1.1. A.30.1.5. A.30.1.6.
5.6. Zarządzanie popytem. A.30.1.1. A.30.1.5. A.30.1.6.
5.7. Główny harmonogram produkcji. A.30.1.1. A.30.1.5. A.30.1.6.
5.8. Normatywy planowania produkcji A.30.1.1. A.30.1.5. A.30.1.6.
5.9. Wielkość partii produkcyjnej A.30.1.1. A.30.1.5. A.30.1.6.
5.10. Wstępne planowanie wykorzystania potencjału produkcyjnego A.30.1.1. A.30.1.5. A.30.1.6.
5.11. Planowanie zadań i obciążeń produkcyjnych. Harmonogram produkcji A.30.1.1. A.30.1.5. A.30.1.6.
5.12. Bilansowanie zadań produkcyjnych ze zdolnością produkcyjną A.30.1.1. A.30.1.5. A.30.1.6.
5.13. Sterowanie produkcją A.30.1.1. A.30.1.5. A.30.1.6.
5.14. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
6. Dokumentacja przepływów produkcyjnych
6.1. Podstawowe wiadomości A.30.1.7.
6.2. Przykłady dokumentów produkcyjnych A.30.1.1. A.30.1.5. A.30.1.6. A.30.1.7.
6.3. System informacyjny planowania przepływów produkcyjnych A.30.1.1. A.30.1.4. A.30.1.5. A.30.1.6. A.30.1.7.
6.4. Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie produkcją A.30.1.1. A.30.1.4. A.30.1.5. A.30.1.6. A.30.1.7.
6.5. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
7. Infrastruktura procesów produkcyjnych
7.1. Podstawowe wiadomości A.30.1.2.
7.2. Środki transportu wewnętrznego wykorzystywane w procesie produkcji A.30.1.2. A.30.1.5.
7.3. Wyznaczanie parametrów środków transportu wewnętrznego niezbędnych do wykonania przepływu produkcyjnego A.30.1.2. A.30.1.5. A.30.1.6.
7.4. Rozwiązania techniczne usprawniające przepływy produkcyjne A.30.1.2. A.30.1.5. A.30.1.6.
7.5. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę

 

Zaloguj się by skomentować